Aanbod RT

Basisschool

 • Remedial Teaching PO
  • Rekenen op 1F en 2F niveau
  • Spelling
  • (Begrijpend) lezen
  • CITO-training (groep 5 t/m 8 en ouders)
  • CITO-workshop (ouders)

Voortgezet onderwijs, MBO en PABO

 • Rekenen voor VO, MBO en PABO
  • Rekenen op 2F en 3F niveau
  • Verpleegkundig rekenen