Doelgroep

Voor wie is Onderwijs ABC?

Onderwijs ABC heeft een breed aanbod. Enerzijds gericht op leerkrachten, intern begeleiders en directeuren uit het basisonderwijs, anderzijds voor leerlingen/studenten vanuit het primair en voortgezet onderwijs, het MBO (sector “Educatie & Participatie” en “Zorg & Welzijn”) en de PABO.

Wat biedt Onderwijs ABC?

Onderwijs ABC biedt teamtrainingen, workshops en individuele coaching met betrekking tot rekenverbetertrajecten, opbrengstgericht werken, klassenmanagement en collegiale consultatie en klassenbezoeken voor basisscholen. Voor leerlingen/studenten vanuit het voortgezet onderwijs, het MBO en de PABO zijn er bij Onderwijs ABC  begeleidingsmogelijkheden gericht op de verplichte rekentoets (2F en 3F) en verpleegkundig rekenen. En voor leerlingen van de basisschool zijn er mogelijkheden voor remedial teaching en bijles op het gebied van rekenen, spelling en (begrijpend) lezen en CITO-training.